Samen Ouder enthousiast onthaald. Wordt u ook wijksteunvriend?

LinkedinFacebookTwitter

Al 16 wijksteunvrienden helpen om eenzaamheid tegen te gaan! 10 mei 2018.  Vanaf 1 januari doet Stichting Super-Actief mee aan het programma Samen Ouder van het Oranje Fonds, een project tegen eenzaamheid onder ouderen. Wij doen mee met het project Wijksteun in de Esch. Omdat wij mensen meer gezelligheid willen bieden en meer willen betrekken bij de activiteiten die zij leuk vinden. Kortom: We willen dat mensen gelukkig zijn. In 2017 hebben we 18 ouderen gesteund, maar dit jaar willen…

Volledig bericht =>

Wijksteun de Esch, Samen Ouder

LinkedinFacebookTwitter

Het verminderen van eenzaamheid bij ouderen en kwetsbare bewoners in de Esch Met inzet van vrijwilligers en door middel van huisbezoeken betrekken we meer bewoners stap voor stap bij de buurt en bij buurtactiviteiten. Door contact met hen te leggen te ondersteunen en vervolgens te betrekken. Aanleiding voor dit project is de veranderende zorgstructuur waardoor er minder zorg beschikbaar is en er meer mensen zijn die beperkte steun krijgen. Het is bekend dat er altijd mensen zijn die een beperkt…

Volledig bericht =>

Wijksteun de Esch

LinkedinFacebookTwitter

Super-Actief heeft gemerkt dat er veel zorg aan huis weg valt, waardoor er meer mensen het moeten doen met beperkte steun. Wanneer wij praten met bewoners wordt ook regelmatig eenzaamheid genoemd. Hier gaan wij wat aan doen! Wij willen vrijwilligers matchen aan bewoners en hopen hiermee eenzaamheid weg te nemen en meer bewoners te betrekken bij de buurt.

Volledig bericht =>

Vrijwilligers (Wijksteunvrienden) gezocht !

LinkedinFacebookTwitter

Wij zijn erg blij met alle vrijwilligers die ons willen helpen. Zoekt u vrijwilligerswerk? Bijvoorbeeld met kinderen of ouderen?  Of in de vorm van ondersteunend kantoorwerk? Meld u dan bij ons, want wij verwelkomen u met open armen! Stichting Super-Actief neemt met het project ‘Wijksteun in de Esch’ deel aan het programma ‘Samen Ouder van het Oranje Fonds’.  Dit is een project dat de eenzaamheid bij ouderen tegengaat. Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende redenen, zoals…

Volledig bericht =>

2018: een jaar om met trots op terug te kijken: jaarverslag

LinkedinFacebookTwitter

Klik hier, of op de afbeelding voor het jaarverslag van stichting Super-Actief 2018. Een bijzonder jaar voor ons met twee nieuwe bestuursleden, twee personen in dienst, een extra opdracht in onder aanneming van welzijnsorganisatie DOCK en onze twee geweldige projecten die onze corebusiness zijn: Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk en Wijksteun. Wij zullen in 2019 ons mooie werk doorontwikkelen en daarmee een belangrijk verschil maken voor kinderen die van het kinderkamp genieten en de ouderen die meer gezelligheid kunnen gebruiken. Anita Kornman…

Volledig bericht =>

Terugblik op een ‘Super Actief’ 2018 en een ontmoetingsdag in kerstsfeer

LinkedinFacebookTwitter

Vanaf 1 januari 2018 neemt Stichting Super-Actief deel aan het programma ‘Samen Ouder’ van het Oranje Fonds. Met het project ‘Wijksteun in de Esch‘ willen wij eenzaamheid onder ouderen in de Esch (Rotterdam) tegengaan. Veel bereikt dankzij samenwerking Super-Actief is dit jaar uitgegroeid tot dé stichting waar ouderen terecht kunnen voor meer gezelligheid, verschillende activiteiten en  -daar waar mogelijk-  de nodige steun. Zoals bijvoorbeeld een bezoekje aan de dokter. Dit is gelukt dankzij de grote inzet van de wijksteunvrienden, die wij…

Volledig bericht =>

Missie Super-Actief Rotterdam

LinkedinFacebookTwitter

Super-Actief speelt op een toegankelijke en flexibele manier in op de actuele welzijnswensen in de maatschappij door burgerinitiatieven te steunen en te initiëren in Rotterdam. Dit doen wij voor én met alle inwoners en organisaties die hier belang bij hebben, met als doel kinderen, ouderen en culturen bij elkaar te brengen. Nieuwe manier van welzijnswerk Super-Actief wil ook inspelen op projecten die bij de gemeente geen doorgang vinden. Wij streven naar samenwerking met het bestaande welzijnswerk en andere organisaties. Om…

Volledig bericht =>

GEEF OM WELZIJN! En profiteer van de belastingvoordelen

LinkedinFacebookTwitter

Én geef om welzijn: voor bewoners die extra steun wensen.  om te doen wat anders niet mogelijk is. Sociale steun, aandacht en activiteiten waarvoor geen subsidie verleend wordt.  om door te gaan waar persoonlijke zorg en aandacht eindigt. om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling en ouderen een mooie oude dag te bieden.  voor duidelijke hulp en ondersteuning.  zodat jong en oud steun vinden bij elkaar.  Kortom: Geef om welzijn zodat wij het verschil kunnen maken in Rotterdam! En als…

Volledig bericht =>

Inhoudelijk jaarverslag 2017

LinkedinFacebookTwitter

In 2017 heeft stichting Super-Actief de focus gelegd op 2 activiteiten. Het kinderkamp waarvoor de stichting is opgericht en Wijksteun dat 3 jaar geleden kleinschalig gestart is. Kinderkamp Het kinderkamp heeft in 2017 plaats gevonden in kamphuis Klein Anker in Stroe. Klik hier voor meer informatie! Het kinderkamp was in samenwerking met de Welzijnsorganisatie Dock waar wij de professionele ondersteuningen van hebben mogen gebruiken. Het kamp was een groot succes. Veel blije kinderen in een multiculturele samenstelling. De benodigde financiën zijn…

Volledig bericht =>

Vriend van Super-Actief (sponsors gezocht)

LinkedinFacebookTwitter

Stichting Super-Actief is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status is het fiscaal aantrekkelijker om te doneren! Waarom een donatie? Als stichting willen wij anders zijn dan anderen. Wij willen welzijn mogelijk maken daar waar het anders eindigt. Dus echt de leemtes vullen die er zijn. Om die reden willen wij als Super-Actief geen financiering van de gemeente omdat we anders in een bepaald stramien moeten werken en onze visie niet kunnen volgen. Want wie betaalt, bepaalt….

Volledig bericht =>