Op kamp met kinderen uit Kralingen-Crooswijk, donaties zijn van harte welkom!

LinkedinFacebookTwitter

In de week van 16-21 juli gaat Stichting Super Actief met 45 kinderen naar Summercamp Heino.  Dit doen wij voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die door verschillende omstandigheden niet op vakantie kunnen. Vaak gaat het om grote financiële problemen of andere zorgen in het gezin, zoals kinderen die moeten zorgen voor hun ouder(s). Omdat zij ziek zijn,  of andere ernstige redenen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een leuke vakantie. Even lekker weg…

Volledig bericht =>

Kinderkamp Kralingen Crooswijk

LinkedinFacebookTwitter

Super-Actief biedt door middel van het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk een groep kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar een vakantieweek aan in de zomervakantie in de periode 11 tot en met 15 juli. Een kinderkamp met belangrijke waarvan het belangrijkste doel is: Een onbezorgde vakantie voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan. U maakt dat mogelijk door dit initiatief te steunen met een financiële bijdrage. Alle donaties zijn welkom.  Klik op https://zuid-holland.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/stichting-super-actief Tijdens een kamp zijn er ook een flink…

Volledig bericht =>

Verslag Kinderkamp Kralingen-Crooswijk 2017

LinkedinFacebookTwitter

KAMPVERSLAG 2017  Ieder kind heeft recht op vakantie en ieder kind zou met vakantie moeten kunnen gaan. Helaas is de werkelijkheid anders. Zeker in Rotterdam en zelfs in Kralingen-Crooswijk. Er is een grote groep kinderen die niet of nauwelijks met vakantie gaat. Voor hen is dit kinderkamp Kralingen-Crooswijk. De trekkers van de activiteit zijn Stichting Super-Actief (opgericht in april 2014 vanuit het eerdere burgerinitiatief) met professionele ondersteuning van Stichting Dock. Er zijn 44 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar meegegaan. En…

Volledig bericht =>

Collecteweek Kinderkamp Kralingen-Crooswijk levert € 357.- op

LinkedinFacebookTwitter

In de week van 16 tot en met 22 mei is de collecteweek geweest ten bate van het kinderkamp Kralingen-Crooswijk. Er is dit keer wat minder opgehaald als vorig jaar maar desondanks zijn we blij met de opbrengst. Want onze acties bestaan altijd uit vele kleintjes maken een grote. We zijn trots op onze € 57,-. Kijk op onze facebookpagina van het kinderkamp voor alle andere acties. https://www.facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk    

Volledig bericht =>

Ladies Night op 16 juni t.b.v het Kinderkamp

LinkedinFacebookTwitter

Sense Agency organiseert een Ladies Night Sense Agency is een projectgroep en werkt vanuit de Hogeschool Rotterdam. De groep is opgericht door vijf aanstormende communicatietalenten: Romana Tranadi, Emma Hartensveld, Loveleen Sharma, Laura van Duijn en Ashanti Dunand. Deze communicatietoppers zitten momenteel in het tweede leerjaar van de opleiding Communicatie. Zij hebben ieder hun eigen kracht en specialisme, als team weten zij deze krachten te bundelen. Dit team heeft de eer gekregen om de helden van Super-Actief een handje te helpen!…

Volledig bericht =>

Missie Super-Actief Rotterdam

LinkedinFacebookTwitter

Super-Actief speelt op een toegankelijke en flexibele manier in op de actuele welzijnswensen in de maatschappij door burgerinitiatieven te steunen en te initiëren in Rotterdam. Dit doen wij voor én met alle inwoners en organisaties die hier belang bij hebben, met als doel kinderen, ouderen en culturen bij elkaar te brengen. Nieuwe manier van welzijnswerk Super-Actief wil ook inspelen op projecten die bij de gemeente geen doorgang vinden. Wij streven naar samenwerking met het bestaande welzijnswerk en andere organisaties. Om…

Volledig bericht =>

GEEF OM WELZIJN! En profiteer van de belastingvoordelen

LinkedinFacebookTwitter

Én geef om welzijn: voor bewoners die extra steun wensen.  om te doen wat anders niet mogelijk is. Sociale steun, aandacht en activiteiten waarvoor geen subsidie verleend wordt.  om door te gaan waar persoonlijke zorg en aandacht eindigt. om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling en ouderen een mooie oude dag te bieden.  voor duidelijke hulp en ondersteuning.  zodat jong en oud steun vinden bij elkaar.  Kortom: Geef om welzijn zodat wij het verschil kunnen maken in Rotterdam! En als…

Volledig bericht =>

Inhoudelijk jaarverslag 2017

LinkedinFacebookTwitter

In 2017 heeft stichting Super-Actief de focus gelegd op 2 activiteiten. Het kinderkamp waarvoor de stichting is opgericht en Wijksteun dat 3 jaar geleden kleinschalig gestart is. Kinderkamp Het kinderkamp heeft in 2017 plaats gevonden in kamphuis Klein Anker in Stroe. Klik hier voor meer informatie! Het kinderkamp was in samenwerking met de Welzijnsorganisatie Dock waar wij de professionele ondersteuningen van hebben mogen gebruiken. Het kamp was een groot succes. Veel blije kinderen in een multiculturele samenstelling. De benodigde financiën zijn…

Volledig bericht =>