Super-Actief geselecteerd voor het Programma Samen Ouder van het Oranjefonds!

Categorie: Archief


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Het Oranje Fonds stimuleert deelname van ouderen aan de samenleving.
Voor het programma ‘Samen Ouder’ zochten zij naar sociale projecten, specifiek gericht op ouderen.
Ofwel initiatieven waarbij ouderen gemotiveerd en geactiveerd worden om contact te leggen en om zich in te zetten bij activiteiten voor elkaar, of andere groepen.
Dit doet het Oranje Fonds door initiatieven gedurende drie jaar te ondersteunen met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid.

In november 2017 hebben wij te horen gekregen dat het door ons ingediende project is geselecteerd!
Dit betekent dat wij als Stichting Super-Actief onze visie op welzijn verder vorm kunnen geven.
En dat vinden wij uiteraard ‘Super-Fijn’.

Wilt u ons helpen? Word dan vrijwilliger en/of steun ons met een donatie.

Het Oranje Fons
Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor start een programma waarin projecten worden ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk en willen uitbreiden door de doelgroep te verbreden. Gekozen initiatieven worden gedurende drie jaar ondersteund met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid.

Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Dit jaar bestaat het Oranje Fonds 15 jaar.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.oranjefonds.nl/wat-doen-wij