Missie Super-Actief Rotterdam

Categorie: Over Ons


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Super-Actief speelt op een toegankelijke en flexibele manier in op de actuele welzijnswensen in de maatschappij door burgerinitiatieven te steunen en te initiëren in Rotterdam. Dit doen wij voor én met alle inwoners en organisaties die hier belang bij hebben, met als doel kinderen, ouderen en culturen bij elkaar te brengen.

Nieuwe manier van welzijnswerk

Super-Actief wil ook inspelen op projecten die bij de gemeente geen doorgang vinden. Wij streven naar samenwerking met het bestaande welzijnswerk en andere organisaties. Om samen te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Middels gecombineerde financiering door fondsen, het bedrijfsleven, burgers en overheid.

Kortom:  Super-Actief Rotterdam maakt welzijn mogelijk, daar waar het anders eindigt.

Beleidsplan en Jaarverslag, klik op de linkjes hieronder voor meer informatie.

Meer over onze visie en missie:

Door veranderde beleidskeuzes van overheid en gemeenten vallen diverse doelgroepen tussen wal en schip. Dit zorgt voor veranderingen in de samenleving. Met name de welzijnsorganisaties hebben hun prioriteiten aan de omstandigheden aangepast en helaas worden hierdoor buurtinitiatieven van groepen en individuen beperkt in hun ontwikkeling.

Met elkaar en voor elkaar

De visie van Super-Actief is dat welzijn mensen bij elkaar brengt. Door verbinding in de buurt te leggen tussen verschillende doelgroepen zoals ouderen, jongeren en kinderen. Om diverse culturen bij elkaar te brengen en ontmoetingen te stimuleren op een veilige plek, waar levenslessen mogelijk zijn voor iedere burger. Waar het talent van kinderen en jongeren de ruimte krijgt om te ontwikkelen. Dat zij respect krijgen en zelf respectvolle burgers worden voor onze samenleving. Met elkaar en voor elkaar samen sterk staan in wederkerigheid. Daarom achten wij welzijnswerk van groot belang om door te laten gaan.

Laagdrempelig en flexibel

Super-Actief ziet veel kansen voor versterking en ondersteuning van doelgroepen die aangeven behoefte te hebben aan activiteiten. De stichting wil kleinschalige projecten faciliteren en zo op een laagdrempelige en flexibele wijze inspelen op de actuele situaties en wensen in de maatschappij. Voor groepen en individuen; zowel wijkgericht als wijk overstijgend.

Gecombineerde financiering

Super-Actief speelt in op projecten die bij de gemeente geen doorgang vinden. Wij streven naar samenwerking met het bestaande welzijnswerk en andere organisaties. Om samen te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Middels gecombineerde financiering door fondsen, bedrijfsleven en burgers en overheid.

Meer informatie over Super-Actief
Bedrijfsuittreksel Super-Actief KvK (pdf)

KVK nummer:     60509031

RSIN:                    853941750

Informatie over de activiteiten van Super-Actief vindt u via onderstaande linkjes:

Bestuur en medewerkers

De bestuursleden van onze stichting (pdf- pagina 10 beleidsplan)
De medewerkers van onze stichting  (pdf- pagina 9 beleidsplan)