Inhoudelijk jaarverslag 2017


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

In 2017 heeft stichting Super-Actief de focus gelegd op 2 activiteiten. Het kinderkamp waarvoor de stichting is opgericht en Wijksteun dat 3 jaar geleden kleinschalig gestart is.

Kinderkamp

Het kinderkamp heeft in 2017 plaats gevonden in kamphuis Klein Anker in Stroe. Klik hier voor meer informatie!

Het kinderkamp was in samenwerking met de Welzijnsorganisatie Dock waar wij de professionele ondersteuningen van hebben mogen gebruiken. Het kamp was een groot succes. Veel blije kinderen in een multiculturele samenstelling.

De benodigde financiën zijn bij elkaar gebracht door een combinatie van Crowdfunding, fondsaanvragen, acties van volwassenen en van kinderen. Soms los van elkaar en andere keren met elkaar. In de lokale krant, de Ster van Kralingen, gaven wij wekelijk weer wat onze voortgang was, zodat het een activiteit van de gehele wijk werd. Dit hebben wij als zeer succesvol ervaren. We hebben van het kinderkamp wat geld overgehouden wat we gereserveerd hebben en waarvoor we aan de fondsen toestemming hebben gevraagd of we dit geld mogen besteden aan een ouder/kind kamp wat in het voorjaar 2018 zal plaats vinden. Daarvoor hebben alle fondsen toestemming gegeven en een fonds heeft zelfs nog extra geld voor dit doel gegeven. Wij zijn ontzettend blij dat we de ouders kunnen gaan betrekken, daarmee krijgt het kinderkamp steeds meer inpakt op de ontwikkeling van de gezinnen en zijn we steunpilaren voor ouderen en kinderen.

Wijksteun

Dit jaar hebben we veel werk verricht om onze aanpak van Wijksteun te professionaliseren. Er is een werkplan gemaakt en er zijn fondsen aangeschreven om dit werk te kunnen financieren. We zijn dan ook heel blij dat we op 7 december onze toezegging in ontvangst hebben kunnen nemen voor het Programma SamenOuder van het Oranjefonds. Een 3-jarig programma waarin we samen met 24 andere projecten mogen ontwikkelen, uitvoeren en groeien. Wij gaan dit programma wat in 2018 zal starten met veel plezier en enthousiasme aan.

Een ander fonds wat wij aangeschreven hebben is het Laurensfonds, maar eind 2017 hebben zij de aanvraag nog niet kunnen behandelen, wij wachten met geduld af.

Resultaten Wijksteun.

In 2017 is ons werk nog geheel vrijwillig, wat we met zorg en liefde uitgevoerd hebben.

Matches

Voor Wijksteun zijn er 18 matches bereikt. We hebben vrijwilligers gezocht en gevonden en de aanmeldingen van ouderen die wat meer gezelligheid kunnen gebruiken zijn aangemeld door de huisarts, via wijkbewoners, activiteiten en via de huisbezoeken die welzijnsorganisatie Dock heeft gedaan. Zij melden ons de bewoners die open staan voor een maatje. Niet iedere ouderen heeft een maatje kunnen krijgen om redenen van hun specifieke vraag of om redenen van te kort vrijwilligers. In 2018 willen we een campagne voeren om vrijwilligers te werven.

Activiteiten

We hebben een aantal activiteiten georganiseerd voor ouderen om hen te betrekken en hen te leren kennen en zij andersom ons. Op deze wijze denken wij vertrouwen op te bouwen en ingang te krijgen bij ouderen zich eenzaam voelen. Zij kunnen wat extra gezelligheid gebruiken en dat is wat wij voor hen willen betekenen.

We zijn o.a. naar een voorstelling van de Havenstadoperette, het evenement in Crooswijk van Smartlap tot Opera, naar een Orchideeën kwekerij geweest. Daarnaast hebben we een Lady Fair en samen met bewoners en jongeren een winterdiner georganiseerd. Steeds op zondagen of in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. De dagen waarvan wij denken dat ouderen dan veel eenzaamheid ervaren.

Omdat we nog geen specifieke gelden ontvangen voor Wijksteun is er geen apart jaarverslag gemaakt, maar voor vragen, samenwerking of andere steun kunt u ons altijd persoonlijk benaderen.

Vooruitblik 2018

Voor 2018 plannen we weer ons jaarlijks kinderkamp Kralingen-Crooswijk met de daarbij behorende activiteiten en gaan we Wijksteun professionaliseren. Daarnaast ontwikkelen we een ouder/kind wat ertoe gaat bijdragen dat we ook ouders van kinderen beter kunnen ondersteunen en de wisselwerking tussen ouder en kind positief kunnen beïnvloeden. We gaan voor wijksteun maandelijkse activiteiten organiseren en de huisbezoeken aan 75+ ers in de Esch met vrijwilligers uitvoeren zodat wij nog meer ouderen leren kennen en degene die open staat voor wijksteun een wijksteunvriend bezorgen.

Dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen, wat we gekregen hebben en wat we bereikt hebben sluiten we 2017 af.

Namens het bestuur,

Anita Naloop-Kornman

Clara van Vliet,

Daan Beems.