Activiteiten

Kinderkamp Kralingen Crooswijk

LinkedinFacebookTwitter

Super-Actief biedt door middel van het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk een groep kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar een vakantieweek aan in de zomervakantie in de periode 11 tot en met 15 juli. Een kinderkamp met belangrijke waarvan het belangrijkste doel is: Een onbezorgde vakantie voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan. U maakt dat mogelijk door dit initiatief te steunen met een financiële bijdrage. Alle donaties zijn welkom.  Klik op https://zuid-holland.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/stichting-super-actief Tijdens een kamp zijn er ook een flink…

Volledig bericht =>

Wijksteun de Esch, Samen Ouder

LinkedinFacebookTwitter

Het verminderen van eenzaamheid bij ouderen en kwetsbare bewoners in de Esch Met inzet van vrijwilligers en door middel van huisbezoeken betrekken we meer bewoners stap voor stap bij de buurt en bij buurtactiviteiten. Door contact met hen te leggen te ondersteunen en vervolgens te betrekken. Aanleiding voor dit project is de veranderende zorgstructuur waardoor er minder zorg beschikbaar is en er meer mensen zijn die beperkte steun krijgen. Het is bekend dat er altijd mensen zijn die een beperkt…

Volledig bericht =>

Inhoudelijk jaarverslag 2017

LinkedinFacebookTwitter

In 2017 heeft stichting Super-Actief de focus gelegd op 2 activiteiten. Het kinderkamp waarvoor de stichting is opgericht en Wijksteun dat 3 jaar geleden kleinschalig gestart is. Kinderkamp Het kinderkamp heeft in 2017 plaats gevonden in kamphuis Klein Anker in Stroe. Klik hier voor meer informatie! Het kinderkamp was in samenwerking met de Welzijnsorganisatie Dock waar wij de professionele ondersteuningen van hebben mogen gebruiken. Het kamp was een groot succes. Veel blije kinderen in een multiculturele samenstelling. De benodigde financiën zijn…

Volledig bericht =>

Verslag Kinderkamp Kralingen-Crooswijk 2017

LinkedinFacebookTwitter

KAMPVERSLAG 2017  Ieder kind heeft recht op vakantie en ieder kind zou met vakantie moeten kunnen gaan. Helaas is de werkelijkheid anders. Zeker in Rotterdam en zelfs in Kralingen-Crooswijk. Er is een grote groep kinderen die niet of nauwelijks met vakantie gaat. Voor hen is dit kinderkamp Kralingen-Crooswijk. De trekkers van de activiteit zijn Stichting Super-Actief (opgericht in april 2014 vanuit het eerdere burgerinitiatief) met professionele ondersteuning van Stichting Dock. Er zijn 44 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar meegegaan. En…

Volledig bericht =>

Bewonersinitiatieven Rotterdam

LinkedinFacebookTwitter

Gemeente Rotterdam stimuleert bewonersinitiatieven en wij steunen de mensen die een initiatief aanvragen zeker wanneer het een activiteit is die iets extra’s brengt in de buurt of in de wijk. . Een van de voorwaarden voor het toekennen van een aanvraag is dat het bedrag wat toegekend wordt gestort wordt naar een stichting of een bedrijf. Super-Actief biedt hiervoor haar diensten aan: Wij helpen het project vorm te geven door mee te denken en extra inhoud te geven, Wij ondersteunen…

Volledig bericht =>