Wijksteun de Esch, Samen Ouder


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Doel: het verminderen van eenzaamheid bij ouderen en kwetsbare bewoners in de Esch

Met inzet van vrijwilligers en door middel van huisbezoeken betrekken we meer bewoners stap voor stap bij de buurt en bij buurtactiviteiten. Door contact met hen te leggen te ondersteunen en vervolgens te betrekken.

Aanleiding voor dit project is de veranderende zorgstructuur waardoor er minder zorg beschikbaar is en er meer mensen zijn die beperkte steun krijgen. Het is bekend dat er altijd mensen zijn die een beperkt netwerk hebben die nooit of zeer weinig bezoek krijgen, maar met de huidige veranderingen stijgt dit aantal. Daarmee komt een groeiend aantal bewoners buiten de sociale omgeving te staan wat voor een wijk niet wenselijk is.

Het project “Wijksteun” startte in de wijk de Esch om twee redenen.

  • Omdat het project nog ontwikkelt moest worden en dat het beste plaats vindt in een afgebakend gebied.
  • Omdat de wijk de Esch een wijk is die fysiek gezien ver ligt van alle hulpverlening.

Wij bieden alleen sociale steun door inzet van vrijwilligers. Wij matchen vraag en aanbod. De vraag van de kwetsbare buur en het aanbod van een vrijwilliger.

Dat kan zijn voor:

  • een bezoekje
  • een gesprek,
  • samen aan een hobby werken,
  • samen een boodschap doen,
  • mee naar de dokter gaan
  • samen naar een activiteit in de wijk of elders in Rotterdam.

Werkwijze

Wij zoeken vrijwilligers/bewoners die met ons op bezoek gaan bij bewoners waarvan wij weten of vermoeden dat die hulp nodig hebben of eenzaam zijn. Wij bieden hen onze diensten aan. Wij werken samen met instellingen en het gezondheidscentrum de Esch om deze mensen te bereiken.

Vrijwilligers en kwaliteit

Wanneer men voor onze steun open staat matchen wij vrijwilligers met bewoners. Wij werken alleen met vrijwilligers die een Verklaring omtrent gedrag (VOG) krijgen zodat kwetsbare ouderen zo goed mogelijk beschermd worden.

Meer informatie over ‘Samen Ouder’  vindt u hier =>