Super-Actief Rotterdam:
Samen maken we welzijn mogelijk,
daar waar het anders eindigt.

Lopende projecten

Het gevoel van eenzaamheid en het risico om te vereenzamen, is voor ouderen in de Esch hoog. Super-Actief zet zich in om deze eenzaamheid terug te dringen en om het mogelijk te maken dat senioren langer en prettiger thuis blijven wonen. Dit doen wij door uitstapjes te organiseren, bijeenkomsten in de wijk te organiseren waar mensen elkaar leren kennen, mensen aan een maatje te helpen, mensen te helpen bij hun administratie en bij andere (hulp)vragen.

Onze Missie

Super-Actief speelt op een toegankelijke en flexibele manier in op de actuele welzijnswensen in de maatschappij door burgerinitiatieven te steunen en te initiëren in Rotterdam. Dit doen wij voor én met alle inwoners en organisaties die hier belang bij hebben, met als doel kinderen, ouderen en culturen bij elkaar te brengen. Wij zijn erg blij met alle vrijwilligers die ons willen helpen. Zoekt u vrijwilligerswerk? Meld u dan bij ons, want wij verwelkomen u met open armen!

Wijksteun de Esch

Wens van de overheid is dat ouderen langer thuis blijven wonen. Super-Actief maakt het mogelijk dat de ouderen langer en prettiger thuis blijven wonen. Wij matchen bewoners en vrijwilligers, verminderen de eenzaamheid en verhogen de buurtbetrokkenheid.

​Geef om welzijn én profiteer van de belastingvoordelen

En als u geeft, profiteert u dankzij onze ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) van de volgende belastingvoordelen:

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.