Super-Actief Rotterdam:
Samen maken we welzijn mogelijk,
daar waar het anders eindigt.

Kinderkamp Kralingen-Crooswijk

Sinds 1986 wordt het jaarlijkse Kinderkamp Kralingen-Crooswijk in Rotterdam georganiseerd. Dit project is een goed voorbeeld van een samenspel van het bedrijfsleven, winkeliers, ouders, kinderen, bewoners en vrijwilligers die de krachten bundelen en door middel van vele (kleine) acties en donaties elk jaar het Kinderkamp met elkaar voor elkaar krijgen.

Onze Missie

Super-Actief speelt op een toegankelijke en flexibele manier in op de actuele welzijnswensen in de maatschappij door burgerinitiatieven te steunen en te initiëren in Rotterdam. Dit doen wij voor én met alle inwoners en organisaties die hier belang bij hebben, met als doel kinderen, ouderen en culturen bij elkaar te brengen. Wij zijn erg blij met alle vrijwilligers die ons willen helpen. Zoekt u vrijwilligerswerk? Meld u dan bij ons, want wij verwelkomen u met open armen!

Wijksteun de Esch

Super-Actief heeft gemerkt dat er veel zorg aan huis weg valt, waardoor er meer mensen het moeten doen met beperkte steun. Wanneer wij praten met bewoners wordt ook regelmatig eenzaamheid genoemd. Hier gaan wij wat aan doen! Wij willen vrijwilligers matchen aan bewoners en hopen hiermee eenzaamheid weg te nemen en meer bewoners te betrekken bij de buurt.

​Geef om welzijn én profiteer van de belastingvoordelen

En als u geeft, profiteert u dankzij onze ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) van de volgende belastingvoordelen:

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.