Vriend van Super-Actief (sponsors gezocht)

Categorie: Word Vriend


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Stichting Super-Actief is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status is het fiscaal aantrekkelijker om te doneren!

Waarom een donatie?
Als stichting willen wij welzijn mogelijk maken daar waar het anders eindigt. Dus echt de leemtes vullen die er zijn.


Wij organiseren gecombineerde financiering voor onze projecten, bij voorkeur door de combinatie van fondsen, bedrijfsleven en giften van bewoners en activiteiten die geld opleveren. Ook het vriend worden is een belangrijk deel van de financiering.

Door u in te zetten als vrijwilliger, te ondersteunen met een gift, raad of een daad.

Wij hebben 2 grote projecten en diverse kleinere. Voor ieder project zoeken wij sponsors. Dus u kunt beslissen of u sponsort voor:

Wijksteun Stichting Super-Actief

  1. De gehele stichting.
  2. Wijksteun, waarbij u mensen die wat extra gezelligheid kunnen gebruiken, helpt om dit mogelijk te maken.
  3. Het vervullen van een wens van een oudere.

Laat weten of én hoe u ons wilt steunen! Met geld, raad of daad … alles is welkom. Wij komen graag met u in gesprek om te bespreken hoe we samen de visie van Super-Actief kunnen versterken.

Wilt u direct een bijdrage storten, dan kan dat op: Rekening nr.: NL16RABO0182450171 ten name van Super-Actief.

Wilt u een gesprek dan plannen we dat in, bel: 010-304 6322 of mail info@super-actief.nl

Sponsors zijn geweldig waardevol.