Stichting Super-Actief is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status is het fiscaal aantrekkelijker om te doneren!

Waarom een donatie?
Als stichting willen wij anders zijn dan anderen. Wij willen welzijn mogelijk maken daar waar het anders eindigt. Dus echt de leemtes vullen die er zijn. Om die reden willen wij als Super-Actief geen financiering van de gemeente omdat we anders in een bepaald stramien moeten werken en onze visie niet kunnen volgen. Want wie betaalt, bepaalt.

Geld is meer dan welkom, maar ook van spullen worden we blij. Zo vertellen we graag dat we een keer 20 gloednieuwe overhemden hebben gekregen, met het kaartje er nog aan, in de verpakking en gekocht bij een dure winkel. De gulle gever was een maatje zwaarder geworden. Wij hebben de overhemden verkocht en dat leverde ons een flink bedrag op ten bate van het kinderkamp.

Wij organiseren gecombineerde financiering voor onze projecten, bij voorkeur door de combinatie van fondsen, bedrijfsleven en giften van bewoners en activiteiten die geld opleveren, zoals een collecte of het verkopen van cakes voor het kinderkamp of door tussenschoolse opvang te verzorgen en daarvoor wat betaald te krijgen. Ook het vriend worden is een belangrijk deel van de financiering.

Wanneer u Super-Actief ondersteunt met een gift, raad of een daad in de vorm van een actie die geld oplevert voor onze stichting dan wordt u onze vriend. Onze stichting is ontstaan vanuit 3 vrienden, dus wij hechten veel waarde aan de vriendschap en dat laten we ook zien in onze aanpak. U krijgt er veel voor terug.

  • Altijd een kop koffie of thee als u langskomt
  • Het E-book de tien beste tips voor Crowdfunding
  • Een jaarlijks financieel verslag
  • Een uitnodiging voor een gezellig middag/avond
  • Verslagen met foto’s van de activiteiten die wij doen.
  • Iets wat u zou willen (voor zover dat mogelijk is). Vertel ons wat u zou willen?

Wij hebben 2 grote projecten en diverse kleinere. Voor ieder project zoeken wij sponsors. Dus u kunt beslissen of u sponsort voor:

Wijksteun Stichting Super-Actief

  1. De gehele stichting
  2. Het kinderkamp Kralingen-Crooswijk
  3. Wijksteun, waarbij u mensen die wat extra gezelligheid kunnen gebruiken, helpt om dit mogelijk te maken,

Laat weten of u ons wilt steunen! Met geld, raad of daad … alles is welkom. Wij komen graag met u in gesprek om te bespreken hoe we samen de visie van Super-Actief kunnen versterken.

Wilt u direct een bijdrage storten, dan kan dat op: Rekening nr.: NL16RABO0182450171 ten name van Super-Actief.

Wilt u een gesprek dan plannen we dat in, bel: 06-11 88 69 79 of mail info@super-actief.nl

Sponsors zijn geweldig waardevol.