Én geef om welzijn:

  • voor bewoners die extra steun wensen.
  • om te doen wat anders niet mogelijk is. Sociale steun, aandacht en activiteiten waarvoor geen subsidie verleend wordt.
  • om door te gaan waar persoonlijke zorg en aandacht eindigt.
  • om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling en ouderen een mooie oude dag te bieden.
  • voor duidelijke hulp en ondersteuning.
  • zodat jong en oud steun vinden bij elkaar.

Kortom:
Geef om welzijn zodat wij het verschil kunnen maken in Rotterdam!

En als u geeft, profiteert u dankzij onze ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) van de volgende belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Meer informatie: De belastingdienst

ANBI Status

Stichting Super-Actief is een stichting zonder winstoogmerk met een ANBI-status. Door deze status is het fiscaal aantrekkelijker om giften te doen aan Stichting Super-Actief. Deze giften worden aangewend om de activiteiten van de stichting te financieren. Deze activiteiten zijn gericht op het mogelijk maken van welzijnsactiviteiten die anders niet plaats kunnen vinden. Gericht op doelgroepen die kwetsbaar zijn en de extra ondersteuning erg goed kunnen gebruiken.  U kunt ons hierin steunen door u gift over te maken naar:

NL16RABO0182450171 t.n.v. Stichting Super-Actief te Rotterdam.

De stichting heeft geen eigen vermogen, slechts een bestemmingsreserve om risico’s met betrekking tot de activiteiten en personeel af te dekken.  Een accountant controleert ieder jaar de boekhouding en de bedrijfsvoering van de stichting.

Organisatie

Stichting Super-Actief heeft een parttime zakelijk leider en een medewerker en wordt bestuurd door 3 bestuursleden.

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning. Eventuele reiskosten en onkosten die zij maken worden vergoed op basis van overlegde bonnen. De medewerkers worden beloond op schaal 8 conform de CAO Sociaal werk.

Meer informatie over Super-Actief
Bedrijfsuittreksel Super-Actief KvK (pdf)

KVK nummer:     60509031

RSIN:                    853941750

Informatie over de activiteiten van Super-Actief vindt u via onderstaande linkjes:

Beleidsplan en Jaarverslag, klik op de linkjes hieronder voor meer informatie.

Bestuur en medewerkers

De bestuursleden van onze stichting (pdf- pagina 10 beleidsplan)
De medewerkers van onze stichting  (pdf- pagina 9 beleidsplan)

Contact

De stichting Super-Actief huurt een kantoor van Partyservice Nederland aan de Rijnwaterstraat 23 3063 HC Rotterdam.
Wij zijn bereikbaar op 010-8432893.  Anita Naloop-Kornman  en Lilly do Rosario Almeida staan u graag te woord.
Bij geen gehoor kunt u bellen met 06-11886979.
Per mail zijn wij bereikbaar via  info@super-actief.nl  Deze mail wordt dagelijks gelezen.