Project De Kleine Wens


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Met dit project komen kleine wensen van ouderen in vervulling. En voelt men zich weer gezien en gehoord.

De kleine wens is een project bedacht door de Vrijwilligerswinkel maar wordt nu uitgevoerd door diverse netwerkpartners en Super-Actief heeft de regie. Het geeft ouderen de mogelijkheid om een kleine wens  in vervulling te laten gaan met hulp van vrijwilligers. Denk hierbij aan een bezoek aan Blijdorp, wandeling in het Kralingse bos, appeltaart bij Hotel New York of naar de Ballentent op de Parkkade. Met deze aanvraag willen wij het gedachtengoed in Rotterdam uitrollen. Meer ouderen de kans geven om een kleine wens in vervulling te laten gaan.

Beoogde doelstelling:

Ouderen vinden op dit moment hun weg niet naar activiteiten. Door de Covid-19 pandemie is het sociale netwerk kleiner geworden. Contacten zijn verwaterd en er zijn minder activiteiten. De eenzaamheid onder de ouderen is toegenomen. Wij zien dat ouderen het lastig hebben. Zij trekken zich terug en gaan veel minder uit, met sociale en fysieke achteruitgang als gevolg.

Door te vragen naar hun wensen, komen tijdens onze gesprekken met de ouderen ook levensthema’s aan de orde. Wat houdt de oudere bezig, welke levensvragen heeft men, hoe komt hij of zij de dag door. Door de kleine wens voelt men zich weer gezien en kunnen wij de oudere op weg helpen.

Kortom, met het project ‘De Kleine Wens’, willen we:

  • Ouderen uit hun isolement halen en ze in het zonnetje te zetten na een lange lastige tijd.
  • Kijken naar wat de oudere nodig heeft (signaalfunctie). Hulpvragen worden doorgezet naar de welzijnspartij, ouderenmaatschappelijk werker of een andere partij uit het netwerk, er wordt gekeken naar interesses om de ouderen te leiden naar bestaand aanbod.
  • Werven van nieuwe vrijwilligers, waaronder ook ouderen. Het wegvallen van veel vrijwilligersactiviteiten heeft voor veel mensen ook gezorgd voor het verkleinen van hun netwerk met eenzaamheid tot gevolg.

Werkgebied

De Kleine Wens zal uitgevoerd worden in zoveel mogelijk gebieden in Rotterdam, maar in ieder geval in Kralingen-Crooswijk, Centrum, Hillegersberg-Schiebroek, en Charlois. Wij doen hierbij een beroep op welzijnorganisaties als SOL Samen Ondernemend Leren,     DOCK, ouderenmaatschappelijk werk en thuiszorgorganisaties. Maar ook huisartsen en andere verwijzers zijn welkom om een wens in te dienen.

Dit project wordt gesteund door het Sint Laurensfonds.