Project ‘Samen in de Esch’


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Samen aan de slag om de eenzaamheid van jong en oud te verminderen.

Het programma ‘Samen in de Esch’ is door Stichting Super-Actief opgesteld om een blijvende bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid in Rotterdam door sterke community building. Hierbij is er speciale aandacht voor de wijken de Esch en Struisenburg.

Eenzaamheid is een groot probleem in de Esch.

Ligt het percentage eenzame volwassenen in Rotterdam al ver boven het landelijk gemiddelde, in de Esch stijgen de cijfers daar nog bovenuit.  Het gevoel van eenzaamheid, dan wel het risico om te vereenzamen, is voor ouderen in de Esch extreem hoog.

Het laatste jaar blijkt ook de eenzaamheid onder jongeren te stijgen, zeer waarschijnlijk versterkt door de Corona pandemie.

In Programma Samen de Esch willen we 20-25 jongeren die zich eenzaam voelen opzoeken en betrekken en in contact brengen met ouderen om vervolgens wederzijdse inzet te ontwikkelen. Ouderen helpen jongeren en andersom helpen jongeren ouderen. We brengen de wederzijdse talenten bij elkaar en matchen dat.

Uitgangspunten

  1. We leven als mens in sociale netwerken en we hebben allemaal één of meerdere talenten. De ene persoon heeft ook een kleiner sociaal netwerk dan de andere. Een netwerk helpt je om te ondersteunen, versterken en te groeien.
  2. We leven bij voorkeur in groepen van onze eigen leeftijd maar we hebben altijd een talent dat ingezet kan worden voor een ander mits je daartoe uitgenodigd wordt.
  3. Voor bewoners met een klein netwerk is dat niet automatisch het geval. Er zijn bewoners die geen of een zeer beperkt sociaal netwerk hebben, deze bewoners hebben onze steun nodig.
  4. Feit is ook dat er belemmerende factoren zijn, die verhinderen dat er wordt deelgenomen aan een activiteit of om het eigen talent in te zetten.

Werkwijze

Tijdens het programma “Samen de Esch” wordt er op bewoners (ouderen en jongeren) afgestapt, er worden gesprekken bij mensen thuis georganiseerd en op plekken waar bewoners samen komen. Zoals het winkelcentrum, de school, het wijkgebouw of het gezondheidscentrum.

In ieder gesprek staat het talent van de bewoner centraal. We vragen op de man af, wat de talenten zijn en stellen hen de vraag:
‘Wil jij helpen met … ?’ Soms minder direct, maar wel continu met de focus om het talent te vinden en in te zetten voor een sterkere community.

We doen het samen!

Alle betrokkenen organiseren in de maanden vanaf september/oktober iedere maand een activiteit voor beide doelgroepen tegelijk.
Bijvoorbeeld:

  • samen de training Rots en Water,
  • samen naar een uitje,
  • samen naar een markt of een informatiebijeenkomst,
  • het uitwisselen van hobby’s
  • en nog veel meer.

En we praten samen

We organiseren een “Samen de Esch”  bewonersgroep. Een groep van 10 a 12 bewoners waarvan de helft jong is en de andere helft ouder is. De verdeling is 50/50. Zij komen 1 x per 2 maanden bij elkaar om te praten over de effecten van het samen organiseren, over de lessen die daaruit ontstaan. Misschien ook om de ergernissen wederzijds op een respectvolle manier te bespreken. De coördinator van Super-Actief werkt hierin samen met de Jeugd/jongeren coach van Dock en mogelijke sleutelfiguren uit de wijk om beide groepen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Wij beoordelen onze eigen resultaten

We monitoren de voortgang, we vragen ouderen die wij het beste kennen 2x per jaar wat zij van de activiteiten vinden, of zij zich van betekenis voelen. De jeugd en jongeren werkers van Dock doen hetzelfde met de jeugd. De informatie wordt uitgewisseld tijdens een bijeenkomst van de bewonersgroep.