Verslag Kinderkamp Kralingen-Crooswijk 2017


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

KAMPVERSLAG 2017 

Ieder kind heeft recht op vakantie en ieder kind zou met vakantie moeten kunnen gaan. Helaas is de werkelijkheid anders. Zeker in Rotterdam en zelfs in Kralingen-Crooswijk. Er is een grote groep kinderen die niet of nauwelijks met vakantie gaat. Voor hen is dit kinderkamp Kralingen-Crooswijk.
De trekkers van de activiteit zijn Stichting Super-Actief (opgericht in april 2014 vanuit het eerdere burgerinitiatief) met professionele ondersteuning van Stichting Dock.

Er zijn 44 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar meegegaan. En het vond plaats in de week van 17 juli t/m 21 juli. We hebben gebruik gemaakt van Kamphuis Klein Anker in Stroe.

Voor vele van deze kinderen was dit hun enige vakantie! Het was er weer een om nooit te vergeten, voor kinderen, ouders en voor de vrijwilligers.

De kinderen hebben vanaf het eerste moment heerlijk gespeeld omdat het kamphuis  midden in de bossen was. Het was een heerlijke plek voor de groep. Er was weinig of geen ruzie, ze hebben heerlijk gegeten en heel v3el leuke dingen gedaan. Helaas is er een kind in de laatste nacht uit het bovenbed gevallen en heeft daarbij haar arm gebroken. Gelukkig gaat het weer goed met het kind.  

Super-Actief organiseert dit kinderkamp samen met het welzijnswerk stichting Dock om een professioneel geleid kamp te hebben. Een kamp dat juist iets extra’s biedt aan die kinderen in de wijk Kralingen-Crooswijk, waarvoor vakantie niet vanzelfsprekendheid is. 

Het is voor kinderen in de leeftijd van zes tot einde basisschool. Het kinderkamp ooit gestart in 1986 bestaat dit jaar 31 jaar, toen ontstaan vanuit het professioneel welzijnswerk, maar nu een bewoners initiatief dat ondersteunt wordt door 1 professional en tijdens het kinderkamp. Er zijn nog twee lerende professionals mee geweest als leiding, want het kinderkamp is niet alleen een mooie gelegenheid voor kinderen om te leren, maar ook voor vrijwilligers en in dit geval een net gestarte professionals

Dit kamp kon weer tot stand komen dankzij de gulle bijdragen van bewoners, fondsen en diverse acties om geld te verwerven.

We kijken terug op een mooi kinderkamp, maar veel gelukkige kinderen.

Rotterdam 25 september 2017

Namens het bestuur van Super-Actief

Anita Kornman
Voorzitter

Sociale vaardigheden waaraan we werken:

Dit jaar is er voor gekozen om een methode toe te passen tijdens het kamp. Het welzijnswerk werkt sinds kort met de methode PBS (Positive Behavior Support). Deze methode is ook toegepast tijdens het kinderkamp.

Korte uitleg methode

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, brede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle interventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een welzijn setting gebruikt kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. Gebaseerd op deze methode zijn er gedragsregels opgesteld met kinderen en leiding van het kinderkamp.

De gedragsregels worden opgesteld met de kinderen op een wijze die niet opgelegd is maar juist vanuit verwachtingen. Zowel kinderen als leiding praten over verwachtingen en op basis daarvan zijn de regels met elkaar vastgesteld. Het stimuleren vindt plaats met het geven van complimenten en straf is er in principe niet, maar ongewenst gedrag wordt besproken met het kind waarbij weer verwezen wordt naar de wederzijdse verwachtingen. 

Onze Gedragsregels

 • We pesten elkaar niet;
 • We delen materiaal;
 • We zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar als het nodig is;
 • We sluiten niemand uit;
 • We luisteren naar de begeleiders;
 • We houden het kamphuis en bijbehorend terrein netjes rommel doen we in de prullenbak;
 • Wij lossen onze problemen op met een goed gesprek;
 • Als iemand nee tegen je zegt is het ook nee;
 • Alles blijft in de groep, we gaan niets door vertellen aan anderen;
 • Op een verantwoorde wijze omgaan met materiaal;
 • Foto’s worden niet zomaar verspreid.
 • We groeten elkaar bij binnenkomen en weggaan,
 • We wensen elkaar welterusten en goedemorgen.
 • We geven elkaar complimenten
 • We denken na over onze mening en uiten die op een positieve manier
 • We zorgen voor het milieu en voor elkaar.
 • We nemen onze eigen verantwoordelijkheid en dragen die.

Opzet en plan

Voor het kinderkamp speelt buurtparticipatie een belangrijke rol. Ook tijdens de voorbereiding van het kindervakantiekamp speelde de participatie van de buurt een grote rol. Het kindervakantiekamp was het einddoel en tegelijk het hoogtepunt in deze periode. Het bedrijfsleven, winkeliers, ouders, kinderen en vrijwilligers sloegen de handen weer ineen. Dit, en goede communicatie (onder andere via de social media en met een brede PR) leidde ertoe dat het onderwerp (kindervakantiekamp) weer ging leven in de buurt. Uiteindelijk is het kamp zeer zeker een activiteit en een resultaat van ‘de buurt zelf’. 

 • De stichting Super-Actief heeft als vrijwilligersorganisatie de facilitaire zaken en de financiële zaken geregeld met een team van 7 mensen.
 • Dock als welzijnsorganisatie heeft als professioneel begeleider de  vergaderingen met vrijwilligers geleid waardoor de vrijwilligers in staat waren om zelf het programma te bedenken en alle materialen ervoor te maken.
 • Super-Actief en de Professional van Dock hebben regelmatig overleg met elkaar gehad.
 • Ondernemers, winkeliers en particulieren in de wijk Kralingen-Crooswijk hebben middelen ter beschikking gesteld om het kamp te laten plaatsvinden;
 • Ouders van kinderen hebben meegeholpen bij de voorbereiding. Onder andere met een lege flessenactie.

De voorbereidingen

 • In maart, april en mei is gewerkt aan de grotere ‘fundraising’ (bedrijven, fondsen, winkeliersvereniging) en werd de communicatie omtrent het project gestart. Parallel daaraan werden vrijwilligers gemobiliseerd en betrokken bij het project.
 • Dit keer heeft de voorbereiding voor een groot deel plaats gevonden in een weekend op de kamplocatie, daardoor konden er minder vergaderingen zijn vooraf. De kamplocatie was nieuw en kon op deze wijze goed verkend worden.
 • De assistent begeleiders hebben naast de andere vrijwilligers een belangrijke bijdrage geleverd in de voorbereiding van het thema. De kinderen mochten kijken door de bril van professor Breinstein. Er was een tijdreis met een teletijd machine.
 • In mei en juni werd aan ondernemers, particulieren, scholen en zorgverleners (dokter, tandarts en dergelijke) gevraagd om een bijdrage in de vorm van de ‘adoptie’ van een vakantieplek voor een of meerdere kinderen.
 • In juni deed de leiding huisbezoeken bij de (ouders van de) kinderen die mee zijn gegaan.
 • In juli is er door een groep kinderen en vrijwilligers een grote statiegeld actie uitgevoerd.

Toppers en floppers

De grootste topper voor de kinderen was dit jaar een uitstapje naar de Spelerij, daar konden ze spelen, ontdekken en veel zelf doen. Ze hebben zich uitstekend vermaakt en een aantal kinderen heeft zelfs leren lassen. (de oudste kinderen). De jongste hebben leren figuurzagen en bijvoorbeeld een boekje gemaakt. De kinderen wisten niet van ophouden. Ook voor de bestuursleden van Super-Actief was een sleutelhanger gemaakt op naam.

Daarnaast was het ruilspel voor de grote kinderen een super succes, ze hebben geruild van een stuiterbal tot een hamsterkooi en een ander team van een stuiterbal naar een ipad hoes. Zelfs op de markt hebben ze bij een marktkoopvrouw een ruil gedaan waarbij ze een armbandje hebben verkregen. 

De kleinere kinderen hebben vooral genoten van het zwemmen in een opblaas bad en vrij kunnen spelen in de bossen op en rond het kampterrein, ze genoten optimaal. Het thema was voor de kleinere helemaal geweldig. De teletijdmachine maakte veel indruk en de rollen die de oudere kinderen speelden maakten het helemaal echt.

Helaas was er ook een flopper. Een kind is uit bed gevallen en heeft daarbij haar arm gebroken. Gelukkig was het tegen het einde van het kamp en gaat het nu weer helemaal goed met haar.

Financiën

Financieel gezien is het kamp een geweldige prestatie van een groot aantal acties en activiteiten die aan het kinderkamp voorafgaan.

Iedere week stond er weer een stuk in de lokale krant de Ster van Kralingen.

Helaas is het voor de krant niet meer mogelijk om wekelijks op papier uit te komen, dus de laatste weken hebben we maar 1 x per maand kunnen adverteren. We hebben voor zover mogelijk was alle medewerking gekregen. Op de onlineversie stond iedere week een update van onze acties.

Particulieren

Door deze open communicatie krijgen wij ieder jaar veel steun uit de buurt zo ook dit jaar. Diverse mensen bellen ons op en willen ons steunen met een bijdrage. Van 10 euro per storting tot soms wel  honderd euro. Een andere keer met materiaal. Alles is wat ons betreft welkom.

Fondsen

We zijn weer enorm gesteund door diverse fondsen. In het financieel overzicht kunt u lezen wie dat zijn. We danken hen ook weer hartelijk. Zonder hen was het kinderkamp niet haalbaar want 50  tot  60 % van de kinderen die met ons op kamp gaan kunnen het kamp niet betalen. Hun ouders zijn in financiële problemen.

Acties van kinderen en vrijwilligers

Met een collectie en acties zoals cakes bakken, een wijkrestaurant en spullen verkopen op een rommelmarkt wordt ook een bijdrage bij elkaar gebracht. Deze acties zijn leuk omdat de inzet van de kinderen, ouders en vrijwilligers zo duidelijk is. Hiermee groeien we als het ware naar het kamp toe.

Andere steun

 • De Ster van Kralingen, de lokale huis aan huis krant in Kralingen-Crooswijk plaatst vanaf april tot na het kinderkamp een gratis advertentie waarmee wij de bewoners kunnen informeren en enthousiasmeren. Helaas werd het halverwege dit jaar ook voor deze krant om uit te blijven komen. We konden de laatste keren 1 x per maand gebruik van hen maken en daarnaast van de Ster Online.
 • Het bedrijf Snelle Koppen die ons ieder jaar weer steunt met het maken van een opvallend plaatje voor ons acties in de krant. Zij zorgen voor onze herkenbaarheid en doen dat geheel vrijwillig. En: wekelijks. Wij sturen de stand van zaken door qua financiën en zij passen het plaatje aan en sturen het naar de krant.

Aanmeldingen:     

Net als ieder jaar kwamen de aanmeldingen voor het kamp heel snel binnen. Veel kinderen kennen het kamp en willen graag ieder jaar mee. Dit jaar moesten we vier kinderen op de wachtlijst plaatsen. Helaas konden we voor hen niets betekenen.  

Doelgroepomschrijving: 

 • 44 kinderen tussen de vier en dertien jaar en vijf assistent-jongeren
 • Kinderen uit de wijken Kralingen en Crooswijk en de Esch
 • Een groot aantal kinderen met een leer/taal achterstand en/of kinderen die speciale aandacht nodig hebben;
 • Veel kinderen van eenouder gezinnen

Het kinderkamp is voor de kinderen die meegaan altijd reuze spannend.

Vooral omdat ze niet vaak weg gaan en ook omdat ze niet vaak bij een ander logeren. Veel kinderen komen uit een ouder gezinnen en wonen meestal bij hun moeder. Het verzorgen van hun kinderen staat op nummer 1 en hun kinderen loslaten is vaak moeilijk voor hen.. Maar ze gunnen hun kind toch een fijne vakantie week.

 • Veel deelnemers waarvan de ouders geen (gedeeltelijke) eigen financiële bijdrage kunnen leveren om hen mee te laten gaan op het kindervakantiekamp.
 • Het kinderkamp is aangeboden aan kinderen van 6 t/m 13 jaar, die bekend waren bij de medewerkers van Dock. Of ze waren bekend bij de vrijwilligers. 6 kinderen zijn aangemeld door het schoolmaatschappelijk werk of het wijkteam omdat het kind nodig een week weg moest om de ouders te ontlasten of juist andersom omdat de kinderen even van de ouders ontlast moeten worden.
 • Om wat voorbeelden te geven. Er waren dit jaar meer jonge mantelzorgers mee. Terwijl dat er vorig jaar 2 waren, in dit jaar 4. Een verdubbeling. Deze kinderen verdienden het ook om even te genieten en los van hun verantwoordelijkheden te zijn. 4 kinderen met flinke gedragsproblemen, waarvan 1 bijzonder zwaar, waar ook een plan van aanpak op gezet is. Een kind van een zwaar depressieve moeder. Een zeer eenzaam kind in de eigen buurt en in het gezin. En 7 kinderen van twee Syrische gezinnen met een grote taalachterstand en angstig vanwege de opgedane ervaringen als vluchteling. En toch hebben allen hebben de week van hun leven gehad.
 • De kinderen die meegegaan zijn, zijn afkomstig uit diverse culturele achtergronden.

Er waren dit jaar kinderen uit:

Syrië

7

Van 4 mnd – 1  jaar in Nederland

Marokko

7

 

Congo

1

 

Pakistan

2

 

Dominicaanse republiek

1

 

Suriname

4

 

Curaçao

6

 

Kaap Verdië

4

 

Ecuador

1

 

Nederland/ of gemengde ouders

11

 

 

Na afloop werd ons vertelt door diverse leraren dat de kinderen in het groepsgesprek op school over hun vakantie ervaringen nu over het kinderkamp spraken. Een kind heeft haar leerkracht het kinderkamp lied geleerd. Heerlijk om te merken hoe blij ze zijn.  

Vrijwilligers

Ook de vrijwilligers hebben genoten. Ze hebben hard gewerkt, maar ze hebben ook plezier gehad. Van de blije gezichtjes van de kinderen, maar ook onder elkaar hebben ze het gezellig gehad. De vrijwilligersgroep was divers. Van zeer ervaren naar geen enkele ervaring. Van jong naar oud en divers qua culturen.  

Verslag per dag van het kamp per dag

17 -21 juli 2017

Maandag

Kamp is net een toverbal, je weet niet hoe het worden zal, maar een ding weet je wel meteen, je kan het niet alleen , dus zullen we er samen iets van moeten maken he he he he  kom maar in de kring. Dit werden volop gezongen in de bus op weg naar het onbekende kamphuis in Stroe. Sommige kinderen vonden het heel spannend en zingen helpt hiertegen. Daar aangekomen hebben we onze lunch genuttigd en de groepen zijn verdeeld. Iedereen ging zijn huisje inrichten en echt kennismaken. Het middagprogramma was sport en spel, Kinderen gingen in groepen een spel doen. Voetbal, trefbal met natte sponzen de bal op een zeil met gaten hoog houden, kegelvoetbal met flessen water, begeleid en geblinddoekt een parcours afleggen, met je tenen knikkers uit een bak vissen. Daarna ging de corvee groep aan de slag met het avond eten. Soep met brood en een heerlijk toetje.

We werken met een thema tijdens het kamp, een verhaal om in te kunnen wegdromen of van te griezelen en om wat van te leren. Dit jaar was het thema de wereld op z’n kop en bekeken door de bril van Professor Breinstein. Een spannend verhaal , met belevenissen en opdrachten voor de kinderen. In de opdrachten informatie verwerkt waarvan de kinderen leren. Naast het thema zijn er aanvullende activiteiten.

De kinderen werden dit jaar via een brief  door Professor Breinstein uitgenodigd om via zijn teletijdmachine mee te reizen naar een andere tijd.  De kinderen moesten de tele tijd machine gaan zoeken. De tele tijd machine had vele klokken en knopjes en lichtjes. In de machine  kregen ze  een bril op waarmee ze filmpje konden zien hoe ze vertrokken in de tijd. De lichtjes en propellers gingen aan en via het filmpje werd afgeteld. Nadar de bril afzette zagen ze 2 prachtig verklede personen. Twee wachters, die aan de kinderen vroegen wat ze in de wereld op z’n kop kwamen doen.

De kinderen vertelden dat ze waren uitgenodigd door de professor. De kinderen mochten van de wachters alleen doorlopen als ze het antwoord wisten op de vraag: Wat heeft 21 ogen en kan niets zien?  Ga op zoek naar deze steen. ( bij een boom lag in een doosje een dobbelsteen, met een briefje erbij gooi een zes dan pas mag je verder)                                                                                                     
Daarna kwamen  ze andere fantasie figuren tegen.  Van alle figuren  kregen ze een nieuwe opdracht totdat ze eindelijk bij de professor kwamen.  De Professor heette de kinderen welkom en  hij vertelt de kinderen dat hij iets is vergeten waardoor hij ook weer terug kan reizen met de tele tijd machine. Hij had nieuwe energiebronnen nodig.

Hij vroeg de kinderen om hulp met het uitvoeren van verschillende proefjes om nieuwe energie te maken en zoeken om de terugreis voor elkaar te krijgen. De kinderen zijn de volgende dag fanatiek aan de gang gegaan.

Dinsdag:

De tweede dag had een andere groep corvee zij gingen het ontbijt verzorgen. We beginnen altijd met een minuutje stilte en daarna zingen we ons kamplied. Het thuisfront wil graag een teken van leven daarom zijn we de dag begonnen met kaarten maken. De mooiste creaties werden opgestuurd naar Rotterdam.

Zoals de professor ons vroeg hebben we de proefjes gedaan die hij ons vroeg te doen.

Speciale kristallen van snoep gemaakt, hoe laat je een lampje branden, verschillende vloeistoffen boven elkaar laten drijven, en hoe krijg je energie?

De oudere kinderen zijn naar het dorp gegaan en hebben een ruilspel gespeeld en de kleintjes hebben gezwommen in het zwembad wat we hadden opgeblazen. Het was heerlijk weer.

In de avond zijn we weer verder gegaan met ons thema. Ze gaan weer op zoek naar  de professor met hun kristallen en andere bevindingen die ze hebben opgedaan die dag. De professor is er helaas niet maar wel de wachters.. Zij vertellen dat de professor erg verdrietig is want iemand heeft de klokken van zijn tijdmachine er afgehaald. De kinderen gingen de klokken zoeken en vonden ze gelukkig. Het bleek dat de heks de klokken had meegenomen en daarna had verstopt want zij wilde niet dat de kinderen weer vertrokken. Zij wilde de kinderen  voor een nieuwe heksenschool gebruiken.

De andere wachters hebben vervolgens de heks verjaagd en de klokken en de kristallen aan de kinderen gegeven en gevraagd ze goed te bewaren tot morgen. Dan zou de professor er vast weer zijn. , als hij  dan hoort dat de kinderen kristallen hebben gemaakt en de klokken gevonden, dan is hij vast heel blij. De wachters gaven ze wel de opdracht mee om de volgende dag in de Spelerij nogmaals te onderzoeken wat energie is en hoe en waarvoor je het kan gebruiken. Het belangrijk om de teletijd machine aan de praat te krijgen.

Woensdag: Een dagje weg naar de Spelerij. Een prachtige speeltuin met apparaten die bewegen door toe doen van de kinderen. Hun energie gebruik was hierbij heel belangrijk. Gemaakt  door hergebruik van materialen. Daarnaast was er een ontdekhoek waar de kinderen boekjes, bootjes maskers konden maken, lassen enz  Het was heel bijzonder en de kinderen hebben genoten.

Donderdag: Op donderdagmorgen hebben de kinderen geoefend voor de bonte avond, in groepjes hebben ze toneelstukken, dans of andere voordracht voorbereid. In de middag was er een Beauty workshop van een Rotterdams Beauty salon die op bezoek kwam met een aantal personeelsleden. Zij hebben de kinderen verzorgd met haren, nagels, opmaken. En de overige leiding is met de kinderen kleding gaan zoeken, maken en verzorgen. De kinderen die niet mee wilden doen aan de beauty middag zijn naar Monkey town gegaan, een overdekte speeltuin. Vanwege het slechte weer was dat een mooie vervanging. De kinderen hebben in groepjes hun eigen avond eten gemaakt. Iedere groep had wat anders. Daarna was het Bonte avond, met optreden van de kinderen zelf en een disco na afloop, maar tussendoor kwam professor Breinstein, die kwam de kristallen en de klokken ophalen en hij heeft de teletijd machine ter plekke gerepareerd en hij ging in de machine staan. Opeens ging het licht uit en eenmaal weer aan stond was het mysterie opgelost. De professor was weg en de kinderen waren weer in het heden beland.

Vrijdag: Op vrijdag werd de week afgesloten met een dagje naar het zwembad waar ze heerlijk gezwommen en gespeeld hebben en leuk voor de ouders ook weer lekker schoon zijn gespoeld in een buitenbad. Het was weer prachtig weer.

Aan het einde van de dag vertrok de bus weer met  slapende kinderen naar Rotterdam rond 19.00 uur kwam de bus aan en konden de kinderen zich weer in de armen van hun ouders storten.

De kinderen waren heel blij dat ze zo’n leuke vakantieweek hebben gehad, er werden direct veel verhalen vertelt aan hun ouders. En………….in 2018 willen ze allemaal weer mee!!!

Hartelijk dank

Wij willen graag iedereen die heeft bijgedragen aan het kinderkamp enorm bedanken voor de vele steun en bijdragen. De kinderen en ook wij zijn erg blij dat het weer gelukt is en er 44 kinderen genoten hebben.

Op onze Facebookpagina staan heel leuke foto’s. Bekijk ze eens! www.facebook.com/kinderkamp.kralingencrooswijk

 

 

Organisatie:                                          Stichting Actief

Functie                                                  Bestuurders

Contactpersoon                                                Mevrouw Kornman, Mevrouw van Vliet en de heer Beems.

Adres                                                    Rijnwaterstraat 23 3063 HC Rotterdam

Telefoonnummer                                  06 – 12 14 49 79

E-mailadres                                          info@super-actief.nl

 

Foto impressie