Wat een jaar!!!

We mogen wel vaststellen dat 2020 een heftig jaar was dankzij de Corona pandemie. We hebben 3 maanden vanuit huis gewerkt maar de rest van het jaar hebben we een aangepast programma uitgevoerd, waarmee we zoveel mogelijk onze doelstellingen hebben nagestreefd.

U leest er meer over in onderstaande pdf-bestanden.