Samenwerking met netwerk Zorg en Welzijn in Kralingen-Crooswijk

Categorie: Archief


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Op 14 april jongstleden is het Maatschappelijk Convenant getekend door alle welzijnspartijen in Kralingen-Crooswijk. Super-Actief is daar een van. Bestuursleden Anita Kornman en Clara van Vliet zijn bij de netwerk bijeenkomst aanwezig geweest en hebben daar samen voor Super-Actief het convenant ondertekend.

Als Super-Actief zijn wij een groot voorstander van aanvullende samenwerking. Zorg en Welzijnspartijen moeten elkaar aanvullen en steunen om samen een zo optimaal aanbod neer te zetten voor bewoners in dit gebied.

Wij zijn er klaar voor.