Op 14 april jongstleden is het Maatschappelijk Convenant getekend door alle welzijnspartijen in Kralingen-Crooswijk. Super-Actief is daar een van. Bestuursleden Anita Kornman en Clara van Vliet zijn bij de netwerk bijeenkomst aanwezig geweest en hebben daar samen voor Super-Actief het convenant ondertekend.

Als Super-Actief zijn wij een groot voorstander van aanvullende samenwerking. Zorg en Welzijnspartijen moeten elkaar aanvullen en steunen om samen een zo optimaal aanbod neer te zetten voor bewoners in dit gebied.

Wij zijn er klaar voor.