Samen Ouder enthousiast onthaald. Wordt u ook wijksteunvriend?

Categorie: Archief


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Al 16 wijksteunvrienden helpen om eenzaamheid tegen te gaan!

10 mei 2018.

Vanaf 1 januari doet Stichting Super-Actief mee aan het programma Samen Ouder van het Oranje Fonds, een project tegen eenzaamheid onder ouderen. Wij doen mee met het project Wijksteun in de Esch. Omdat wij mensen meer gezelligheid willen bieden en meer willen betrekken bij de activiteiten die zij leuk vinden. Kortom: We willen dat mensen gelukkig zijn. In 2017 hebben we 18 ouderen gesteund, maar dit jaar willen we 30 tot 50 ouderen helpen. En we zijn goed op weg.

Wijksteun in de Esch

Onze activiteiten:

  • We zijn begonnen met de huisbezoeken bij 75-plussers. Zodat deze ouderen weten wie we zijn, zodat zij ons weten te bereiken als dat nodig mocht zijn. (We staan met onze foto’s in de bewaarkaart die huis-aan-huis bezorgd is in de Esch.) We hebben inmiddels alle mensen in serviceflat Mazesteyn gesproken. Behalve diegenen die aangaven geen interesse te hebben, omdat ze nog fit en gezond zijn.
  • Van de 51 75-plussers hebben we 44 mensen gesproken. 7 mensen vonden een gesprek overbodig of waren niet thuis. Diegenen die niet thuis waren hebben we nogmaals uitgenodigd.

De gesprekken waren heel erg leuk en de wijksteunvrienden genieten ervan.
Hoe mooi kan het zijn. We hebben direct 2 mensen in contact kunnen brengen met een wijksteunvriend. Deze twee mensen krijgen nu wekelijks bezoek van een van de lieve mensen die aangeboden hebben ons te helpen.

  • De komende week bezoeken we de mensen in de eerste hoge flat op de Watertorenweg. We gaan daar opnieuw mooie gesprekken voeren en mensen met elkaar in contact brengen.

Het is mooi om te zien dat mensen ons in het winkelcentrum beginnen te herkennen! Dat ze zelf met voorstellen komen voor activiteiten. En dat we gebeld worden naar aanleiding van onze publicaties door iemand die dringend gezelligheid nodig heeft omdat hij zijn partner verloren heeft. En nog mooier is om te melden dat het mogelijk is om deze meneer vanaf aanstaande maandag door een wijksteunvriend te laten bezoeken.

Helpt u ook?
Om nog meer ouderen wijksteun te kunnen bieden, zijn we op zoek naar meer mensen die ons willen helpen. Heeft u 2 uur in de week tijd om te ondersteunen laat het dan weten (meer mag uiteraard ook).

Dit jaar zoeken we 20-25 wijksteunvrienden en we hebben al 16 geweldige mensen gevonden. Misschien 17 zelfs want maandag is er nog een kennismakingsgesprek met een dame. Dus we zijn nog op zoek naar 4 – 9 personen die ook een handje willen helpen. Bent u dat?

Kunt u niet iedere week, maar 1 keer per 2 weken of eenmalig ondersteunen, laat het dan ook horen. We gaan graag met ieder in gesprek en we kijken altijd naar de mogelijkheden!

Belangrijk is wel om te weten dat een V.O.G. vereist is. De kosten van de VOG vergoeden wij uiteraard.

CONTACT: Stichting Super-Actief; Lilly do Rosario Almeida 010-304 6322  en/of  Anita Kornman 06-11886979