Terugblik op een ‘Super Actief’ 2018 en een ontmoetingsdag in kerstsfeer


Word vriend en sponsor!
Word vrijwilliger
Contact Opnemen

Kernactiviteiten:
Wijksteun de Esch, Samen Ouder

Ziet u een project waarbij u graag zou willen helpen? Neem dan contact met ons op!
Met elkaar, voor elkaar.

Vanaf 1 januari 2018 neemt Stichting Super-Actief deel aan het programma ‘Samen Ouder’ van het Oranje Fonds. Met het project ‘Wijksteun in de Esch‘ willen wij eenzaamheid onder ouderen in de Esch (Rotterdam) tegengaan.

Eerst eenzaam, naar nu vrijwilliger in 5 maanden. Jan Hofman is een geweldige wijksteunvriend voor anderen.

Veel bereikt dankzij samenwerking
Super-Actief is dit jaar uitgegroeid tot dé stichting waar ouderen terecht kunnen voor meer gezelligheid, verschillende activiteiten en  -daar waar mogelijk-  de nodige steun. Zoals bijvoorbeeld een bezoekje aan de dokter.
Dit is gelukt dankzij de grote inzet van de wijksteunvrienden, die wij niet genoeg kunnen bedanken!

Inmiddels zijn vele wijksteunvrienden in contact gebracht met ouderen. Liters koffie werden gedronken … er is veel gelachen maar ook gehuild.
Al met al mogen we stellen dat we SAMEN Super-Actief zijn geweest en veel mooi werk hebben verricht.

Daarnaast  zijn we dankzij de intensieve samenwerking met ons netwerk van welzijnswerk, de huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere verzorgenden in staat gebleken het verschil te maken voor een flinke groep mensen, 
En daar doen we het voor!

Volop activiteit
We hebben in 2018 iedere maand gezellige activiteiten georganiseerd waar iedereen welkom was.
Zo hebben we gewandeld in het lage Bergse bos, zijn we naar een Orchideeën kwekerij geweest en bezochten we het Evenement ‘van Smartlap tot Opera’ op de Koeweide.
We hebben de jubileumvoorstelling van de Havenstadoperette bezocht, maar ook een bezoek gebracht aan de lokale volkstuin en de binnentuin van de Filtergebouwen; prachtig om te zien! 
Heel veel is mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie, die we bij deze van harte willen bedanken! Ook jullie zijn super.

Grote opkomst tijdens ontmoetingsdag
Op zaterdag 15 december hebben we een geweldige “Ontmoetingsmiddag in kerstsfeer” mogen organiseren in de Paleiszaal van Pompgebouw de Esch.
Er was ruimte was voor ca. 71 mensen, maar we mochten maar liefst 83 gasten begroeten. Iedereen die er zin in had, was immers welkom.
Het overgrote deel van het gezelschap waren ouderen die we in de loop van 2018 hebben ontmoet en die aan onze activiteiten hebben deelgenomen.
De wijksteunvrienden waren uiteraard ook van de partij. Deze dag bood dus een mooie gelegenheid hen te bedanken voor al hun werkzaamheden. Zij kregen dan ook een hartelijk applaus en een cadeau. 
We mogen terugkijken op een prachtige middag, waarbij veel contacten zijn gelegd en zoveel gesproken is, dat het accordeon orkest slechts achtergrondmuziek werd.
Stichting Super Actief kreeg zoveel bedankjes dat we er bijna verlegen van werden.

Grote opkomst tijdens ontmoetingsdag in kerstsfeer

Helpt u ook een handje in 2019?
We gaan door in 2019, want er zijn nog vele ouderen die meer gezelligheid kunnen gebruiken in hun leven.
Dus in deze tijd van bezinning vragen wij u of u in 2019 twee uur per week zou willen besteden aan een oudere in de Esch of Struisenburg.
Meer mag, maar is niet nodig. Samen werken we aan een buurt waar we naar elkaar omkijken en helpen waar gewenst.

Wilt u deel uit maken van ons mooie team? Neem dan contact met ons op!